Wat is een STO?

Wat is een Security Token Offering (STO)?

Een security token offering (STO) is een methode van fondsenwerving die wordt gebruikt door cryptocurrency-projecten om fondsen te werven door beleggers een security token aan te bieden

In essentie is een security token offering dus vergelijkbaar met een initial coin offering (ICO), omdat investeerders een token krijgen als ze het project helpen financieren tijdens de fondsenwervingsperiode. Een STO verschilt echter van een ICO omdat het ICO-token alleen het token van het project vertegenwoordigt, terwijl het security token een onderliggende ruggensteun heeft binnen de contractinvestering. Deze backing komt in de vorm van een onderliggend actief, zoals obligaties, aandelen of vastgoedinvesteringstrusts bijvoorbeeld.

Wat is een waardepapier?

Een effect is een fungibel (een activatype waarbij elk activum exact dezelfde waarde heeft) activum dat dezelfde monetaire waarde heeft als dat van het activum dat het ondersteunt. Dit kan bijvoorbeeld worden gezien in een beleggingsfonds of -opportuniteit die wordt vertegenwoordigd door een effect dat wordt gedekt door een onroerend goed of aandelen in een fonds.

Als gevolg van de manier waarop een STO functioneert, vertegenwoordigt het effectentoken de eigendomsinformatie van de investering, vergelijkbaar met een initial pubic offering (IPO), maar het wordt geregistreerd op de blockchain. Het concept is als een digitale, op de blockchain gebaseerde versie van een beursgang. Daarom kan het worden gezien als een combinatie van een cryptocurrency ICO met de fundamenten geworteld in blockchain en transparantie in transactie online en een IPO die andere activa die de financiering ondersteunen.

Het verschil tussen een ICO en een STO

Zoals uitgelegd, is het fundamentele proces van fondsenwerving via een STO hetzelfde als via een ICO, maar er zijn belangrijke kenmerken die inherent anders zijn.

Door activa gedekte

Een STO wordt gedekt door een echt actief, waardoor het gemakkelijk is om de waarde van het token te schatten. Bij een ICO is de waarde puur perceptie gebaseerd op het mogelijke succes van het project. Dit wordt dan weer beïnvloed door hoe legitiem het project zou kunnen zijn. Bij een STO is het echter eenvoudiger om de prijs van het token af te zetten tegen de onderliggende waarde.

Veiligheid en regelgeving

Een belangrijk verschil tussen ICO’s en STO’s ligt in de regelgeving. De meeste ICO’s vereisen geen naleving van de geldende regelgeving. Dit komt omdat de projecteigenaar het ICO-token vaak als een utiliteitstoken beschouwt dat de gebruikers en investeerders toegang biedt tot het platform. Als gevolg hiervan beweren zij dat het token is gemaakt voor gebruik (om toegang te krijgen tot het platform, bijvoorbeeld) in plaats van investering. Dit betekent dat ze onder de regelgeving uit kunnen glippen en dat bijna iedereen een ICO kan lanceren en fondsen kan werven.

Aan de andere kant van de medaille vereist een STO echter veel meer compliance omdat het token puur bedoeld is om te investeren. Dit betekent dat er meer bestuur bij betrokken is en dat het platform of de projecteigenaar ervoor moet zorgen dat ze voldoen aan de wet en de financiële regelgeving voordat ze investeringen zoeken. Dit, terwijl het platform meer een proces wordt om te financieren, maakt de STO wel een veiligere optie voor investeerders. Met de naleving van de wet is er meer verantwoording bij betrokken en investeerders zullen minder snel hun activa verliezen aan een mogelijk frauduleus of zwendelproject met dezelfde mogelijkheid als een ICO

De belangrijkste verschillen tussen een STO en een beursgang

Er zijn belangrijke elementen die gedeeld worden door STO’s en de traditionele beursintroducties. Dit ligt voornamelijk in de regelgeving

Kosten

Een van de belangrijkste verschillen is dat een STO een betaalbaarder proces is omdat het de noodzaak van banken en makelaarsdiensten vermindert. In plaats van gebruik te maken van een gecentraliseerde entiteit zoals een bank en juridische cijfers, maken STO’s gebruik van slimme contracten om het juridische kader op te voeren en te handhaven.

Digitale documentatie betekent snellere processen

Op dezelfde manier als het wegsnijden van de tussenpersonen het proces goedkoper maakt, versnelt het vertrouwen op slimme contracten in plaats van centrale entiteiten ook het proces