Wat zijn slimme contracten?

Wat is een smart contract in blockchain?

Slimme contracten zijn contracten tussen een koper en een verkoper waarbij de afspraken en de voorwaarden in code zijn geschreven. Het is een contract gebaseerd op blockchaintechnologie, wat betekent dat het contract bestaat over een gedistribueerd netwerk met transparantie en traceerbare, onomkeerbare transacties.

Een van de fundamentele kenmerken van slimme contracten ligt in het feit dat ze gedecentraliseerd zijn en niet afhankelijk zijn van een centrale autoriteit, systeem of extern systeem om de voorwaarden af te dwingen. Dit betekent dat de voorwaarden uitsluitend berusten bij de koper en verkoper en dat de overeenkomst wordt afgedwongen binnen de technologie

In de basisvorm is een smart contract in wezen een regel code die is opgeslagen op een blockchain en die automatisch wordt uitgevoerd zodra aan de voorwaarden is voldaan. Op fundamenteel niveau kunnen ze worden opgevat als programma’s die op dezelfde manier werken die zijn ingesteld om te worden uitgevoerd door degenen die ze hebben ontwikkeld

Het is belangrijk op te merken dat een smart contract niet noodzakelijk een officiële of juridisch bindende overeenkomst in gevaar brengt. Slimme contracten zijn veeleer een manier om ervoor te zorgen dat verplichtingen worden nagekomen dankzij de technologie en de geautomatiseerde respons en code die aanwezig zijn. Als gevolg van de geautomatiseerde verplichting (als er een contract is, zal een actie zal volgens de voorwaarden) is het noodzakelijk dat de code en programmeertaal deugdelijk zijn.

De voordelen van een smart contract

Smart contracts zijn fantastisch voor zakelijke samenwerkingen, waarbij afspraken worden afgedwongen zonder externe juridische actie

Ze zijn ook:

  • Sneller omdat je geen tijd hoeft te besteden aan het verwerken van papierwerk en het samenstellen van juridische documenten die nodig zijn voor traditionele contracten.
  • Goedkoper omdat er geen tussenpersonen nodig zijn om de voorwaarden te valideren en de overeenkomst te verifiëren.
  • Automatische back-up en geen risico op verlies van informatie.
  • Veiliger voor het beheren van overeenkomsten omdat de overeenkomst wordt geschreven in overdraagbare onomkeerbare code die versleuteld is en extreem moeilijk te hacken.

Wat zijn de toepassingen van slimme contracten?

Er zijn talloze use cases voor smart contracts.Dit varieert van financiën tot supply chain overeenkomsten. Slimme contracten kunnen worden gebruikt voor het volgende:

Financiële diensten

Als het gaat om de verwerking met betrekking tot verzekeringsclaims, het verwerken van financiële documenten, het controleren van de wettelijke regeling en het controleren of alles in orde is, kunnen slimme contracten enorm nuttig zijn. Digitale controle kan ondersteunende tools introduceren voor elementen in het financiële veld zoals boekhouding en het veiligstellen van records. Het introduceert ook een inherent vertrouwen over de hele linie vanwege het transparante karakter.

Gezondheidszorg en medische documenten

Slimme contracten en blockchain-technologie kunnen dienen als een middel om gezondheidsdossiers van patiënten op te slaan met behulp van een privésleutel waartoe alleen bepaalde personen toegang hebben. Dit biedt beveiliging van documenten, maar betekent ook dat er een database kan komen die zorginstellingen kunnen delen. Als niet-publieke gegevensbank zou dit de veiligheid en betrouwbaarheid van gezondheidsformulieren verhogen en het gemak van aspecten op medisch gebied, zoals geneesmiddelenbewaking, naleving van regelgeving en voorraadbeheer, vergroten.

Als stemsysteem

Slimme contracten bieden een veilig, betrouwbaar medium dat een systeem van stemmen veel veiliger maakt tegen manipulatie of manipulatie. Het gebruik van slimme contracten zou ook transparantie mogelijk maken, zodat het duidelijk zou zijn als er een poging tot schending is.

Naast de veiligheid van het systeem, heeft het proces van stemmen ook baat bij het gebruik van slimme contracten, omdat het een hoger aantal stemmen zou opleveren. Dit komt door het gemak en de automatisering voor kiezers die niet in een rij hoeven te staan, hun identiteit hoeven te tonen, afhankelijk zijn van menselijke hulpbronnen en het langzame handmatig invullen van formulieren en het tellen van de stemmen.

Bevoorradingsketen en logistiek beheer

Bevoorradingsketens ondervinden problemen als het gaat om handmatige, op papier gebaseerde benaderingen. Niet alleen is het proces verouderd omdat het eentonig is en onnodig veel tijd vergt, maar het brengt ook het risico van fraude en verlies met zich mee. Het verminderen van menselijke fouten en het verlichten van het moeizame proces in de toeleveringsketen zou de risico’s aanpakken en een veiliger, toegankelijker systeem bieden.